50 rokov Oddielu karate TJ Slávia Technická univerzita vo Zvolene

Oddiel karate vo Zvolene vznikol ako prvý mimobratislavský oddiel na Slovensku na jeseň v roku 1973 pod vedením Jána Škodu, aj keď je vhodné pripomenúť, že už dva roky predtým existoval krúžok karate pri vtedajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej (VŠLD). V...

SEMINÁR KARATE NA OKINAWE – 2017

V októbri 2017 sa členovia Slovenskej Ryusyokai Goju Ryu Karate do asociácie opäť vybrali na Okinawu, aby získavali nové poznatky o tradičnom karate priamo na mieste jeho vzniku. K cvičencom zo Zvolena, ktorí Okinawu navštívili už niekoľkokrát (František Kačík, Juraj...

SEMINÁR SPORT RESORT SLOVENKA, MOŠTENICA 13.1 – 15.1. 2017

Ďalší seminár Ryusyokai Goju-ryu sa uskutočnil v Sport Resort Slovenka v Moštenici. Na seminári sa zúčastnilo 17 cvičencov zo 7-mich slovenských klubov. Tréningy viedli František Kačík, 6. Dan Renshi a Juraj Nemček, 5. Dan Renshi a boli zamerané na základné techniky,...