50 rokov Oddielu karate TJ Slávia Technická univerzita vo Zvolene

Oddiel karate vo Zvolene vznikol ako prvý mimobratislavský oddiel na Slovensku na jeseň v roku 1973 pod vedením Jána Škodu, aj keď je vhodné pripomenúť, že už dva roky predtým existoval krúžok karate pri vtedajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej (VŠLD). V...

SEMINÁR KARATE NA OKINAWE – 2017

V októbri 2017 sa členovia Slovenskej Ryusyokai Goju Ryu Karate do asociácie opäť vybrali na Okinawu, aby získavali nové poznatky o tradičnom karate priamo na mieste jeho vzniku. K cvičencom zo Zvolena, ktorí Okinawu navštívili už niekoľkokrát (František Kačík, Juraj...