Oddiel karate vo Zvolene vznikol ako prvý mimobratislavský oddiel na Slovensku na jeseň v roku 1973 pod vedením Jána Škodu, aj keď je vhodné pripomenúť, že už dva roky predtým existoval krúžok karate pri vtedajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej (VŠLD). V priebehu doterajšej histórie oddielu v ňom trénovalo množstvo cvičencov, z ktorých sa viacerí zaslúžili o ďalší rozvoj karate zakladaním nových oddielov a vychovávaním pretekárov, trénerov a rozhodcov.

Charakter oddielu sa postupne menil, v začiatkoch v ňom trénovali v súlade s vtedajším celosvetovým trendom najmä vysokoškoláci a stredoškoláci, neskôr sa venoval najmä výchove detí a mládeže, aktuálne v ňom trénujú dospelí cvičenci a seniori so zameraním na tradičné okinawské karate. Členovia oddielu sa pravidelne zúčastňujú seminárov s okinawskými majstrami, či už priamo na Okinawe, alebo pri ich návšteve v Európe. Zároveň organizujú jednodňové a viacdňové semináre na Slovensku. Karate ponúka tým, ktorí sa rozhodli venovať mu svoj čas a úsilie, naozaj veľa. Od športového vyžitia od detského veku až po aktívny pohyb pre skôr narodených (začať s cvičením je možné aj v dôchodkovom veku).

Dňa 4.11.2023 sa uskutočnilo stretnutie členov aj bývalých členov oddielu pri príležitosti 50. výročia jeho vzniku za účasti primátora mesta Zvolen, Ing. Vladimíra Maňku; prorektora Technickej univerzity vo Zvolene, RNDr. Adreja Jankecha, PhD.; prezidenta Slovenského zväzu karate (SZK), Ing. Daniela Líšku a riaditeľa Ústavu telesnej výchovy a športu Technickej univerzity vo Zvolene, PaedDr. Stanislava Azora, PhD.

Pán primátor, ako bývalý člen nášho oddielu, za zúčastnil aj 30. výročia jeho založenia a privítal aj zakladateľa štýlu Ryusyokai Goju Ryu, majstra Shigetoshi Senahu, pri jeho návšteve Zvolena v roku 2018, vtedy ako poslanec Európskeho parlamentu. Predseda oddielu karate, prof. RNDr. František Kačík, DrSc., odovzdal pánu primátorovi pozdrav aj darček od majstra Senahu, ktorý mu poslal po členoch oddielu pri ich tohtoročnej návšteve Okinawy. Pán primátor venoval nášmu oddielu pamätný list. Prezident SZK odovzdal Ing. Jurajovi Bobelovi certifikát o udelení 7. danu, čím ocenil jeho dlhoročnú aktívnu činnosť ako cvičenca, trénera, rozhodcu, skúšobného komisára a neposlednom rade aj pretekára, keďže aj v tomto roku získal medailu na Majstrovstvách Slovenskej republiky seniorov. Oddielu venoval prezident SZK zaujímavý darček, 50-ročný koňak MAXIME TRJOL Vintage Petite Champagne 1973 Cognac.