Karate vo Zvolene

Oddiel karate vo Zvolene vznikol ako prvý mimobratislavský oddiel na Slovensku na jeseň v roku 1973 pod vedením Jána Škodu.

Oddiel úspešne napredoval a už v roku 1976 sa majstrami Stredoslovenského kraja v kumite stali: J. Škoda, V. Čaboun a J. Bobela. Oddiel sa úspešne prezentoval aj v dlhodobých súťažiach SNL v karate, kedy v jeho radoch pretekali Škoda, Čaboun, P. Krajňák, Krištof, Bobela, Strmeň, Kvasnica, M. Krajňák, Figmik, neskôr Longa, Slašťan, Šimon, Kubinec, Eisner.

Pre náš oddiel je charakteristické, že v ňom začínali alebo určité obdobie trénovali cvičenci, ktorí sa zaslúžili o ďalší rozvoj karate zakladaním nových oddielov. Boli to: Anton Krištof (Tekovská Breznica, Liptovský Hrádok), Pavol Krajňák (Prešov), Michal Slašťan  (Ružomberok), Martin Strmeň (Vranov nad Topľou), Ivan Kvasnica, (Veľký Krtíš), Vladimír Kočička, (Bruntál – ČR), Miloš Hitka  (Karate klub Zvolen), Miroslav Sližik (Budokan Zvolen) a ďalší. V ostatnom období pretekári oddielu získali viaceré tituly na Majstrovstvách SR. 

Členovia oddielu sa pravidelne zúčastňujú seminárov s okinawskými majstrami, či už priamo na Okinawe alebo pri ich návšteve v Európe. 

Karate teda ponúka tým, ktorí sa rozhodli venovať mu svoj čas a úsilie, naozaj veľa. Od športového vyžitia od detského veku až po aktívny pohyb pre skôr narodených (začať s cvičením je možné aj v dôchodkovom veku). Záujemcovia môžu pôsobiť ako tréneri aj ako rozhodcovia, či funkcionári na rôznych úrovniach organizačnej štruktúry karate.

Vitajte na stránkach Slovenskej asociácie Ryusyokai Goju-ryu Karate!

Vitajte na stránkach Slovenskej asociácie Ryusyokai Goju-ryu Karate!

Cieľom organizácie Ryusyokai je šíriť a udržiavať tradičné okinawské Goju-ryu a tradičné hodnoty – vernosť, česť a úctu. Zakladateľom a prezidentom Ryusyokai je majster Shigetoshi Senaha, 9. dan, Hanshi. Jeho zástupcom pre Slovenskú republiku je František Kačík, 7. dan, Kyoshi, ktorý je prvým Slovákom, ktorému bol tento titul udelený na Okinawe.

Stránky sú určené všetkým členom Ryusyokai, ako aj záujemcom o tradičné okinawské karate.

Senaha Shigetoshi Ryusyokai karate