Dojo kun

Budeme sa venovať šíreniu Karate-dó s celosvetovou pôsobnosťou, kultivovať a rozvíjať fyzickú silu a duchovné zdravie pomocou štúdia a tréningu karate.

Za týmto účelom sa budeme pri tréningu riadiť týmito piatimi zásadami:

1. Učiteľ a študenti sa navzájom správajú na základe vernosti a cti.

1. Láska a úcta k rodičom.

1. Rešpektovanie starších cvičencov.

1. Úprimnosť k priateľom.

1. Pomoc mladším cvičencom.

* Číslo “1” znamená, že každá zásada má rovnakú dôležitosť.

Sekai Gojuryu Ryusyokai

Kaichou Senaha Shigetoshi

Zásady Ryusyokai Goju Ryu karate