Kluby

Ryusyokai Goju-ryu sa v súčasnosti oficiálne cvičí v troch kluboch:

1. TJ Slávia TU Zvolen, oddiel karate

2. Karate klub Liptovský Mikuláš

3. Karate Klub Asahi Ružomberok

Seminárov a tréningov sa zúčastňujú aj záujemcovia o tradičné okinawské karate z ďalších klubov, napr. Brezno, Kanianka, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Žilina, ai.

Kluby Slovenskej asociácie Ryusyokai Goju-ryu Karate

J. Nemček a F. Kačík v dojo majstra Senahu, Tomigusuku, Okinawa