Slovenská Ryusyokai Goju Ryu Karate-do asociácia organizuje seminár tradičného okinawského karate.

seminar2020