Slovenská Ryusyokai Goju Ryu Karate-do asociácia organizuje seminár tradičného okinawského karate.

SEMINÁR TRADIČNÉHO OKINAWSKÉHO KARATE 2018