Znak zobrazuje bájneho vtáka Fénixa, ktorý povstal zo svojho popola a unázorňuje leho let z Okinawy aby šíril tradičné karate po celom svete. Celkový tvar znaku je štylizované písmeno „R“ - Ryusyokai.

 

RYU (Ryu-Kyu "Okinawa")
SYO (letieť)
KAI (asociácia)