Na seminári v Chebe, Česká republika, sa stretlo 60 karatistov z Českej republiky, Slovenskej republiky, Austrálie, Kanady, Kazachstanu, Ruska a Poľska. Seminár viedol zakladateľ a prezident Ryusyokai Goju-ryu Shigetoshi Senaha, Kancho, Hanshi 9-Dan z Okinawy. 

Televízny záznam zo seminára: https://www.youtube.com/watch?v=oqy_D1VdUys

 

 

 

Členovia oddielu karate TJ Slávia Technická univerzita vo Zvolene s majstrom Senahom. Zľava: O. Kalina, J. Kalický, J. Melicherčík, S. Senaha, F. Kačík, J. Nemček.

 

 

 

Účastníci seminára pri cvičení kata Kouke-Chu-Keri-Ge.

 

 

 

Majster Senaha podrobne vysvetľoval aplikácie jednotlivých techník.

 

 

 

J. Melicherčík pri cvičení kata.