Prvý seminár Ryusyokai na Slovensku sa uskutočnil na chate Slovenka v Moštenici. Na seminári sa zúčastnilo 18 cvičencov z 5 slovenských klubov. Tréningy viedol Václav Šimek, 6. Dan Renshi, prezident Českej asociácie Ryusyokai Goju-ryu a boli zamerané na základné techniky, kata a tradičné okinawské kumite – Ippon, Nihon, Renzoku a Kakumi kumite. Cieľom bolo oboznámiť viacerých záujemcov s tradičným okinawským karate a aj príprava na seminár s majstrom Senahom, ktorý sa uskutočnil v dňoch 13.6.-15.6. 2014 v Chebe, Česká republika. 

 

 

Účastníci seminára v Moštenici

 

 

 

Ippon-kumite

 

 

Kakumi-kumite

 

 

Kata Seinchin