Budeme sa venovať šíreniu Karate-dó s celosvetovou pôsobnosťou, kultivovať a rozvíjať fyzickú silu a duchovné zdravie pomocou štúdia a tréningu karate

 

Za týmto účelom sa budeme pri tréningu riadiť týmito piatimi zásadami:

 

1. Učiteľ a študenti sa navzájom správajú na základe vernosti a cti.

1. Láska a úcta k rodičom. 

1. Rešpektovanie starších cvičencov

1. Úprimnosť k priateľom. 

1. Pomoc mladším cvičencom

 

* Číslo “1” znamená, že každá zásada má rovnakú dôležitosť.

 

Sekai Gojuryu Ryusyokai 

Kaichou Senaha Shigetoshi