Ryusyokai Goju-ryu sa v súčasnosti oficiálne cvičí v troch kluboch:

 

1. TJ Slávia TU Zvolen, oddiel karate

2. Karate klub Liptovský Mikuláš

3. Karate Klub Asahi Ružomberok

 

Seminárov a tréningov sa zúčastňujú aj záujemcovia o tradičné okinawské karate z ďalších

iklubov, napr. Brezno, Kanianka, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Žilina, ai.

 

 

J. Nemček a F. Kačík v dojo majstra Senahu, Tomigusuku, Okinawa